Nu är det Fortums tur och därför vill vi rikta ett stort tack till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad som beställt ett hundratal kursplatser av oss för genomförande efter sommaren. Vi kommer att utbilda personalen vid Högdalenverket och Bristaverket inom lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall vid 6 tillfällen under hösten.