Vi är mycket glada att vi fått förtroendet av Skinnskattebergs kommun att på kommunens VA-verk få bygga upp ett komplett system för hantering av data och information från såväl styrsystemet och ronderingar som från dagböcker. Detta för att skapa en fullständig rapportering och uppföljning för verksamhetens samtliga anläggningar. Systemet byggs upp för att hantera inmatad data från såväl telefoner och läsplattor som datorer.