IED fortsätter att leverera utmanande nyheter inom lagstiftningen för förbränningsanläggningar. Näst på tur (troligtvis) står BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar och samförbränningsanläggningar, för vilka ett avslutande möte i den omfattande BAT-processen kommer att hållas i juni. Det förslag till slutsatser (”final draft”) som cirkulerar vittnar om att det kommer att bli tuffare tag framöver bla. med avseende på kontroll av rökgaskondensat.