Alla ni som driver en stor förbränningsanläggning eller förbränner avfall bör nu ha fått svar från er tillsynsmyndighet på de förslag till placering av mät- och provtagningspunkter som ni lämnat in i somras enligt krav i SFS 2013:252/253.
[white_space] Vår erfarenhet är att svaren är mycket varierande både i ton och omfattning. För vissa anläggningar ställs det från myndighetens sida orimliga krav på åtgärder med hänvisning till standardkrav som egentligen inte alls är krav.
[white_space] Behöver ni hjälp med att bemöta myndighetens frågor? Eller kanske med att överklaga ett beslut? Vi hjälper gärna till att reda ut begreppen och att vid behov hitta åtgärder som innebär att ni med en rimlig insats kan få era mätplatser godkända.