Under april erbjuder EnviLoop tre intressanta kurser, du har väl anmält dig?
Nu har du chansen att ta del av våra utbildningar Energiteknisk grundkurs, Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning samt Grundkurs i matarvatten- och pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat. Läs mer här.