Ni som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter är säkert bekanta med begreppet ”koldioxidläckage”, som kortfattat innebär att den som producerar vissa produkter eller levererar energi till vissa industrier kan få en högre fri tilldelning av utsläppsrätter. De listor som beskriver vilka verksamheter som anses omfattas av koldioxidläckage har nyligen uppdaterats av europeiska kommissionen. För att kunna korrigera utdelningen enligt den uppdaterade listan vill Naturvårdsverket ha svar på några frågor från er som är verksamhetsutövare senast 10 februari. Ni bör ha fått information om detta per mail. Om ni behöver hjälp med att svara på frågorna eller om ni inte har fått mailet är ni självklart välkomna att höra av er till oss för diskussion. Tänk på att för vissa av er kan detta innebära att ni får fler utsläppsrätter framöver.