Tisdagen 4/11 genomförde vi höstens utbildningsdag som berörde ändringsförslag och knepiga tolkningsfrågor i SFS 2013:252, SFS 2013:253 och SS-EN 14181. Vi vill tacka alla våra kunder som deltog och som med era intressanta och engagerande frågor gjorde dagen mycket lärorik och trevlig.
[white_space] Vi vill även rikta ett varm tack till Staffan, Anders och Sofia på Naturvårdsverket för att de tog sig tid att komma till Västerås och diskutera med oss.
[white_space] Glöm nu inte bort att förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) redan gäller för både befintliga och nya anläggningar. Medan det för er som har en befintlig stor förbränningsanläggning finns lite mer tid innan motsvarande förordning (SFS 2013:252) träder ikraft 2016-01-01.