För förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) och förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) kommer det inom en snar framtid (hoppas vi) att beslutas om diverse mer eller mindre omfattande förändringar. De relativt nya förordningarna har självklart granskats och testas hårt av er som verksamhetsutövare och även av oss som konsulter. Naturvårdsverket har lyssnat på inkomna åsikter och släppte tidigare i veckan ett förslag till uppdatering av förordningarna. Beslut om förändringarna ska dock fattas av miljödepartementet och hur lång tid det tar är det ingen som vet.
[white_space] Nedan följer ett axplock av intressanta ändringsförslag:

[white_space]
  • • När behöver reservpannor som omfattas av SFS 2013:252 startas för mätning?
  • • Begreppet ”drifttimmar” används enligt förslaget mer frekvent i SFS 2013:252, vilket är viktigt bla. för anläggningar med begränsad drifttid.
  • • Genomförandebeslut om fastställande av start- och stopptid införs i SFS 2013:252.
  • • Absolutkraven för avfallsförbränningsanläggningar beträffande utsläpp av CO korrigeras eftersom det konstaterats att nuvarande skrivning är för skarp.
  • • Skrivningar i SFS 2013:253 rörande ”avloppsvatten” förtydligas så att det tydligt framgår vilket avloppsvatten som avses.
  • • Valideringsgenomförande beskrivs nu tydligare i SFS 2013:253.
  • • Effektiv drift återinförs inte som begrepp och kravet att gällande begränsningsvärden alltid ska uppfyllas när avfall förbränns kvarstår.
  • • Förtydligande införs rörande hur Kproc som fastställts i gamla miljötillstånd ska användas.
[white_space] Vi vill gärna diskutera detta mer med er och hoppas därför att ni kommer till oss i Västerås 4-5 november och deltar på våra utbildningsdagar. På dessa dagar finns även Naturvårdsverket på plats för att diskutera och besvara frågor. Mer info och anmälningsformulär hittar ni på vår hemsida. Vi tycker det är värdefullt att mötas och därför har vi lagt upp våra utbildningsdagar som ett prisvärt och brett forum som vi hoppas ska passa er alla. Om inte utbildningsdagarna passar med era kalendrar är ni välkomna att höra av er så kan vi styra upp en företagsförlagd kurs hos er. Eller varför inte gå samman med liknande anläggningar i er närhet och vi syr ihop en heldag med spännande diskussionsämnen och föredrag.