30 september offentliggjordes de nya BAT-slutsatserna för produktion av massa, papper och kartong, vilka bland annat innehåller BAT-AEL (begränsningsvärden) för utsläpp till luft och vatten. De berörda anläggningarna ska uppfylla kraven inom 4 år så det finns ingen tid att spilla!
[white_space] Beträffande de berörda anläggningarnas förbränningsprocesser så omfattas alla återvinningspannor, dvs. sodapannor och sulfitlutpannor, samt även mesaugnar. Däremot omfattas inte pannor inom anläggningarna som används för produktion av ånga och el.
[white_space] Utöver BAT-AEL, dvs. specifika krav på flöden och emissionsnivåer föreskrivs även specifika krav beträffande andra verksamhetsområden, som ex. att alla verksamheter ska ha ett miljöledningssystem samt att lakvatten från lagring av stamved ska hanteras på angivet sätt.
[white_space] Hur tuffa är de nya BAT-AEL för er verksamhet? Behöver ni hjälp med att utreda det? Eller behöver ni tips kring vilka åtgärder som kan hjälpa er anläggning att leva upp till kraven inom en fyraårsperiod? Tveka inte att höra av er till oss för diskussion.