Välkommen med din anmälan till EnviLoop-akademins utbildningsdagar. Som alltid erbjuder vi ett flertal intressanta externa föreläsare som inbjuder till härliga diskussioner.
[white_space] För mer information om akademidagarna klicka här.