Det kommer att finnas en hel del utmaningar att ta tag i framöver när nya BAT-slutsatser för era verksamhetsområden fastställs. En nyhet är så kallade statusrapporter, vars syfte är att fastställa miljöstatus för mark och grundvatten inom industrianläggningar. För er som går in i en tillståndsprövning nu (från 7 januari 2014 ) ska en sådan rapport bifogas tillståndsansökan. Befintliga verksamheter har fyra år på sig efter att aktuell BAT-slutsats har fastställts. Verkar det krångligt?

 

Hör av er till Sofia på 021- 10 56 45 för frågor och funderingar.