Senast 30 juni ska stora förbränningsanläggningar och anläggningar som förbränner avfallsklassat bränsle lämna in en redogörelse för placeringen av mät- och provtagningspunkter till sin tillsynsmyndighet. Detta enligt krav i SFS 2013:252 respektive SFS 2013:253. Vi har stämt av vår mall för denna rapport mot Naturvårdsverkets vägledning och konstaterat att vi ligger ”spot on”.

 

Samma datum ska även den första förbättringsrapporten med avseende på övervakning av koldioxidutsläpp, enligt krav i FÖR, artikel 66, lämnas in. Detta gäller anläggningar som tillämpar en lägre övervakningsnivå än vad som föreskrivs i förordningen, samt anläggningar som har kvarstående avvikelser och/eller förbättringsförslag från den årliga verifieringen.

 

Det börjar bli bråttom, men än finns det tid. Så tveka inte att höra av er om ni har stött på problem eller om dessa redovisningar helt enkelt hamnat mellan stolarna.