Naturvårdsverket har nu lanserat nya E-CO2 för rapportering av koldioxidemissioner.
Om ni har några frågor eller behöver hjälp, hör gärna av er till oss på EnviLoop så tar vi tag i det.

 

Glöm inte heller sista inlämningsdatum för rapportering av NOx-deklaration samt miljörapport.
Även här kan ni ta stöd av oss på EnviLoop för enkla frågor eller om ni vill ha hjälp med inlämningen.

 

Deadline NOx-deklaration: 25 januari
Deadline Miljörapport: 31 mars