Nu kan även EnviLoop:s svaveldoseringsutrustning EnviDoos även fås med storsäckstömning och spridare, allt för att erhålla en mer tekniskt och ekonomiskt optimering av doseringen på anläggningarna. Storsäckstömningen gör det möjligt att fylla på större mängder av svavel vid varje tillfälle vilket ger er en bättre hantering, lagring och naturligtvis även prisbild. Systemet bygger på att svavlet transporteras till doseraren med hjälp av luft vilket gör det möjligt att placera storsäckstömningen inom ett väldigt fritt område från doseraren. Upphängningen av storsäcken kan lösas på flera olika sätt (telfer, truck etc.) för att på bästa sätt passa till er anläggning.