Facebooks nya serverhall i Luleå, som är bolagets första serverhall utanför USA, är klar. Det kalla klimatet och tillgången till billig och grön el är huvudskälen till att Facebook placerar sin server hall i Luleå, detta bidrar även till att reservkraftsförbrukningen kunnat minskats med 70 % jämfört med motsvarande anläggning i USA. Serverhallen med en yta på 28 000 m2 ska serva hela Europa. Vid strömavbrott på elnätet kommer egna reservkraftgeneratorer svara för elproduktionen för verksamheten. Till följd av reservkraftgeneratorernas storlek och sammanlagda effekt kommer anläggningen omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. EnviLoop AB är stolta över att fått uppdraget att hantera bolagets handel med utsläppsrätter men då det sista strömavbrottet var 1979 kommer driften med största sannolikhet enbart utgöras av provdrifter vilket med största sannolikhet kommer att medföra att uppdraget inte kommer låsa all vår tid och vi på EnviLoop AB kommer därför även att ha tid med er anläggning ;-).