De två nya förordningarna SFS 2013:252 och SFS 2013:253, som på sikt kommer att ersätta Naturvårdsverkets befintliga föreskrifter NFS 2002:26 respektive NFS 2002:28, publicerades för några dagar sedan.
[white_space] Med anledning av detta inbjuder vi till ett halvdags seminarium där vi har för avsikt att ge er en genomgång av det som är nytt i lagstiftningen, samt skapa ett tillfälle för diskussion kring hur förändringarna påverkar det dagliga arbetet på era anläggningar. För ytterligare information om vårt seminarium klicka här.