Den 7 januari 2013 började industriutsläppsdirektivet (IED) tillämpas i Sverige. I miljöbalken har bara några mindre justeringar gjorts. Övriga ändringar kommer att ske på förordningsnivå och det var ju tidigare sagt att de ny förordningarna med anledning av IED skulle lanseras i mitten av mars men Miljödepartementet har nu skjutit upp det igen och nytt planerat beslutsdatum är 25 april. Ikraftträdandedatum är planerat till 1 juni.

EnviLoop arbetar redan nu aktivt åt ett flertal kunder med hur IED påverkar de specifika anläggningarna så tveka inte att ta kontakt med oss och glöm inte för allt i världen att boka in 16/5 för kurs i de nya förordningarna gällande stora förbränningsanläggningar, samförbrännare samt avfallsförbrännare. Naturligtvis finns det som alltid även möjlighet till företagsförlagd kurs i dessa förordningar.