Du har väl fått våran inbjudan till kursen i matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat?
Om inte så hittar du den här.