Vill du lära dig mer om lagstiftningen som gäller för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfallsklassade bränslen?

Bor du långt ifrån Västerås?

Nu ger sig EnviLoop:s kursverksamhet ut på turné med stopp i Göteborg och Skellefteå!