Välkommen till EnviLoop

[tagline]-Ditt naturliga val av teknikkonsult![/tagline] EnviLoop är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster och produkter till i huvudsak processindustrin där följande marknadssegment kan nämnas: kraftvärme, vatten och avlopp samt papper och massa.

 

Vi erbjuder idag en kedja av tjänster och produkter, allt för att på ett hållbart och lönsamt sätt främja våra kunders affärsutveckling och knyta ihop deras processer med lönsamhet, effektivitet och miljöpåverkan. Bland våra uppdrag märks förstudier, utredningar, strategisk planering, design, upphandling, konstruktion, projektering och projektledning.

 

Oavsett karaktären på vårt uppdrag så genomsyras det att vi löser uppgiften på ett högkvalitativt, innovativt, lönsamt och hållbart sätt och vårt mål är att erbjuda en bred och hög kompetens för att göra våra kunders anläggningar effektivare och dessutom minska deras miljöpåverkan oberoende av process.

[int_one_half] [/int_one_half] [int_one_half_last] [/int_one_half_last]