Välkommen till EnviLoop AB:s Pannklubb region väst!

EnviLoop arrangerar minst en pannklubbsträff per år någonstans i landet där vi behandlar aktuella ämnen och frågeställningar samt ämnen som ni önskar mer fördjupning i. Pannklubben är ett alternativ till de kurser, seminarium och användarträffar som hålls av olika aktörer. Självklart finns vid klubbträffarna alltid utrymme för spontana diskussioner. Samtliga träffar hålls ute på någon av era anläggningar och vid varje tillfälle blandar vi teori med praktiska moment. EnviLoop:s roll är att sammanställa era önskemål om ämnen och frågeställningar och därifrån ta fram en dagordning för respektive träff och föredragshållare till dessa. EnviLoop ska även fungera som moderator vid genomförandet av träffarna.

Med klubbträffarna vill vi helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt nätverkande mellan små och medelstora anläggningar.

Så tveka inte att anmäla dig till vårens träff den 12 juni för Region Väst på Moelven Edane Sågverk där nedanstående ämnen kommer att diskuteras.

Program:

08.30-09.00                           Kaffe

09.00-09.45                           NOX och CO-problematiken vad kan man vidta för årgärder?

09.45-10.45                           Vad innebär nyheterna i NOX-direktivet i praktiken?

10.45-11.00                           Bensträckare

11.00-11.45                           Optimera din förbränning – för- och nackdelar för olika alternativa åtgärder diskuteras.

11.45-13.15                          Lunch (inklusive transporter)

13.15-14.15                          Vikten av god pannvattenkvalitet

14.15-14.45                           Kaffe

14.45-15.30                           Konvertering från tryckluftssotning till ljudsotning

15.30-16.30                           Rundvandring på anläggningen

16.30-17.00                           Sammanfattning av dagen

 

Plats:             Moelven AB:s anläggning Edane Sågverk i Edane

Datum:          Tisdag 12 juni 2018

Pris:               5 000 SEK exkl. moms för respektive anläggning (obegränsat antal deltagare) alternativt

2 000 SEK exkl. moms/deltagare (inkl. för- och eftermiddagskaffe, lunch och diskussionsmaterial)

Anmälan:       Maila Mikael Schöllin senast 25 maj på mikael.schollin@enviloop.se eller ring 021-40 86 59