EnviLoop er partner i ”Nollvision 2030-arbetet”!

Oavsett om ni arbetar inom en miljöfarlig verksamhet eller inom en livsmedelsverksamhet kan vi på EnviLoop vara behjälpliga i att ta fram en plan på hur ni och eran verksamhet kan minska ert koldioxidavtryck och klimatpåverkan.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi genom en livscykelanalys kan identifiera era utsläpp för att sedan ta fram åtgärdsförslag samt hjälpa till när ni ska genomföra åtgärderna. Naturligtvis kan detta arbete omfatta hela verksamheten, enskilda processer eller specifika processteg som kemikalie- eller annan resursanvändning.

I arbetet med att identifiera potentiella åtgärder för att minska ert koldioxidavtryck/”carbon footprint” ser vi över alla steg relaterat till processen, allt från det tekniska till rutiner och beteendemönster.

Livscykelanalyser (LCA) en helhetsbild av er miljöpåverkan

Ur en livscykelanalys får ni även konkreta åtgärdsförslag på var ni har potential att utveckla ert miljöarbete. Vi kan även hjälpa er att utföra en livscykelanalys innan en utbyggnad av er verksamhet påbörjats. Då utreder vi dels vilken miljöpåverkan själva byggnationen kommer att ha dels hur miljöpåverkan från driften och underhållet av den nya verksamheten kommer att se ut.

Det för att göra det möjligt för den nya verksamheten att ha en liten miljöpåverkan redan från start. Är inte ert företagsfokus just miljöpåverkan så kan vi kan även hjälpa er med att utföra en livscykelkostnadsanalys (LCC) där vi sammanställer en produkt eller systems totala kostnader och intäkter över dess livslängd.

Fokus för en livscykelanalys är miljöpåverkan och kan avse många olika typer av påverkan, t.ex. CO2-utsläpp, försurning och resursutarmning. EnviLoop finns här för att bistå er verksamhet med utredning och stöd i ert miljöarbete.