Vi utför livscykelanalyser för att hjälpa ert miljöarbete.

Fokus för en livscykelanalys är miljöpåverkan och kan avse många olika typer av påverkan, exempelvis CO2-utsläpp, försurning och resursutarmning. Vi på EnviLoop har erfarenhet av att jobba med livscykelanalyser (LCA) där vi hjälper er som företag att få ett helhetsgrepp om hur just er verksamhet påverkar miljön. Ur en livscykelanalys får ni även konkreta åtgärdsförslag på var ni har potential att utveckla ert miljöarbete.

Vi kan även hjälpa er att utföra en livscykelanalys innan en utbyggnad av er verksamhet påbörjats. Då utreder vi dels vilken miljöpåverkan själva byggnationen kommer att ha dels hur miljöpåverkan från driften och underhållet av den nya verksamheten kommer att se ut. Det för att göra det möjligt för den nya verksamheten att ha en liten miljöpåverkan redan från start.

Är inte ert företagsfokus just miljöpåverkan så kan vi kan även hjälpa er med att utföra en livscykelkostnadsanalys (LCC) där vi sammanställer en produkt eller systems totala kostnader och intäkter över dess livslängd.

Livscykelanalyser (LCA) en helhetsbild av er miljöpåverkan.

Fokus för en livscykelanalys är miljöpåverkan och kan avse många olika typer av påverkan, t.ex. CO2-utsläpp, försurning och resursutarmning. EnviLoop finns här för att bistå er verksamhet med utredning och stöd i ert miljöarbete.

Kontaktpersoner Livscykelanalyser

Nicolas Lindgren
Telefon: 021-10 56 45
Mail: nicolas.lindgren@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se