Archives for Okategoriserade

Kalibrerar ni enligt NFS 2016:13?

Ni har väl inte missat vårat senaste nyhetsbrev där vi går igenom hur ni kan uppfylla de krav som finns i den nya NOx-förordningen NFS 2016:13 med hjälp av vår nya NOx-kalibreringsmodul? För att ta del av nyhetsbrevet klicka här. SparaSpara

Kategorier: Okategoriserade.

Kurs i Readings 31 maj!

31 maj håller vi kurs i CombiToolmodulen Readings. Readings är vår modul som gör det möjligt att mata in manuella värden via mobiler, surfplattor och datorer för att sedan sammanställa statistiken i form av rapporter som du väljer. Detta i form av en enkel hemsida på ditt företag. Kursen kommer att behandla såväl grundläggande användning som mer avancerade möjligheter. Under dagen går vi igenom allt från att skapa ett enkelt formulär till att låta Report SQL göra schemalagda beräkningar på manuellt inmatad miljödata, men även hur du använder Microsoft Excel för att skapa en rapport som hämtar data automatiskt. Kursen

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop bjuder in till försommarträff!

Ni har väl inte missat att den 14 juni anordnar EnviLoop en försommarträff i Västerås där vi går igenom de nya förändringar som sker i samband med den nya NOx-föreskriften NFS 2016:13 och MCP-direktivet för mellanstora förbränningsanläggningar (1-50MW). Länk för inbjudan.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop undersöker Mälaren!

Mälarens vatten och sediment studerades och analyserades. Än dröjer det dock till de flesta av oss vill bada då ”tempen” endast var 8 C vid undersökningstillfället😉. Mer intresserad av recipientprovtagning (vatten som sediment) läs på avlopps-och-recipientkontroll.

Kategorier: Okategoriserade.

Nya BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar!

I slutet på förra veckan fastställde EU-kommissionen BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, vilka även omfattar samförbränningsanläggningar med vissa undantag. Slutsatserna förväntas publiceras i EU:s officiella tidning någon gång under sommaren/hösten 2017 och det blir startskottet för den fyraårsperiod som verksamhetsutövarna får på sig att anpassa sina anläggningar efter de ny kraven. Exakt vilka anläggningar som kommer att omfattas är fortfarande lite oklart men tydligt är att kraven blir både fler och tuffare än tidigare… Hur står sig era anläggningar mot de nya kraven? Vad har ni för utmaningar att ta tag i? Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne!

Kategorier: Okategoriserade.

Trevlig nätverksträff!

Vi på EnviLoop tackar för att vi igår fick medverka och ta del av många intressanta frågor under VA-Sydnärkesträffen! Det bjöds på föredrag om hur olika aktörer arbetar inom VA-branschen, det kommande Vätternprojektet samt hur förbränning av avloppsslam kan vara ett avsättningsalternativ i framtiden. Vi tackar Sonny Larsson vid Askersund kommun för en väl organiserad dag.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoops utbildningspaket

EnviLoop erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar inom förbränning, vatten- och energiteknik, systemteknik, och miljöjuridik. Nu erbjuder vi er ett nytt ”utbildningspaket” som ger er chansen att ta del av aktuella och anpassade utbildningar till fördelaktiga priser, hos oss eller hos er, ni väljer! Vi bygger våra utbildningar dels på vår akademiska bakgrund och dels på vår gedigna erfarenhet från många års konsultande inom de berörda branscherna. Vi har även tät kontakt med de myndigheter som sätter ramarna för verksamhetsutövarna i Sverige och Europa, samtidigt som vi håller oss uppdaterade om ny teknik samt de ”trender” som påverkar

Kategorier: Okategoriserade.

Snart träder den nya NOx-föreskriften i kraft

Vi har tidigare flaggat för att Naturvårdsverket arbetat fram en ny föreskrift angående mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Den nya föreskriften som fått beteckningen NFS 2016:13 publicerades 1 februari 2017 och gäller skarpt för samtliga NOX-pliktiga anläggningar från och med 1 juli 2017. Här följer vår kortfattade och generella sammanställning av de möjligheter och utmaningar som den nya föreskriften medför, samt våra tips om hur ni bäst förbereder er införs ikraftträdandet av de nya kraven. Ökade krav på egenkontroll Kravet på kontroll och kalibrering av er egen mätutrustning skärps i och med ikraftträdandet av NFS 2016:3.

Kategorier: Okategoriserade.

Krock mellan IED och MCP?

Att det är mycket på gång med avseende på utsläppsreglering för förbränningsanläggningar vet ni säkert redan, bl.a. kommer det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) ta allt mer plats framöver och BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar väntas bli tuffa. Vi har uppmärksammat att gränsdragningen mellan IED och MCP inte alltid är så tydlig, nämnas kan exempelvis oklarheterna som föreligger för er som valt att klassa ner någon panna för att få en lägre installerad tillförd effekt. Kan en anläggning omfattas av både IED och MCP? På förekommen anledning har vi på EnviLoop ställt ett antal frågor till Naturvårdsverket ang. införandet av

Kategorier: Okategoriserade.