Archives for Okategoriserade

Förenklad rapportering!

Visste ni att EnviLoop Systemteknik AB erbjuder integration av era befintliga system? Ni behöver inte införskaffa nya dyra system för att sammanställa värden från olika källor. Låt oss istället lösa datautbytet mellan systemen. Med verktygen CombiTool File Import och CombiTool SQL Import, kan vi importera värden från olika system och sammanställa dessa i en gemensam databas för rapportering eller uppföljning! Kontakta oss så berättar vi mer om hur era rapporter som ni idag sammanställer för hand kan automatiseras!

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop Systemteknik AB söker utvecklare!

EnviLoop Systemteknik AB kombinerar datarelaterade produkter och tjänster med processteknik allt i syfte att genom innovation och en bred kompetens göra befintliga och nya system inom processindustrin hög effektiva och automatiserade. Våra konsulttjänster spänner inom de flesta moderna språk för mjukvaruutveckling. Vi tillhandahåller integration mellan system, skräddarsydda funktioner inom datainsamling och rapportering samt olika former av anpassning i regler- och styrsystem. Produkter som vi erbjuder utöver våra konsulttjänster är bland annat datorprogrammen Readings, Journal och ledningssystemet Management System samt realtidsrapporteringssystemet CombiLab. Oavsett karaktären på vårt uppdrag så genomsyras det av att vi löser uppgiften på ett högkvalitativt, innovativt, lönsamt och

Kategorier: Okategoriserade.

Det är snart dags för NOx-deklaration!

Som ni vet är det mycket att tänka på kring årsskiftet och därför är det klokt att redan nu se över hur ni ligger till inför NOx-deklarationen som ska vara inlämnad 25 januari. En liten ”checklista”: • Är den jämförande mätningen genomförd och godkänd? Kom ihåg det nya kravet på att undersöka ev. avvikelser inom 10 veckor efter genomförd mätning! • Har ni haft några mätbortfall under året och är dessa korrekt registrerade i ert rapporteringssystem? • Har ni anpassat ert arbetssätt efter den nya föreskriften NFS 2016:13, t.ex. med avseende på återkommande kontroll av mätutrustningen samt upprättande av rutiner

Kategorier: Okategoriserade.

Hur arbetar ni med effektiviseringen av ert tryckluftsanvändande?

Visste ni att: • Ett litet hål på 1 mm orsakar ett läckage som kan kosta upp mot 10 000 kr per år i energikostnader. • För en medelstor tillverkande industri utgör läckageförluster motsvarande 10 % av bolagets årliga elkostnad. • 5% av världens totala energiförbrukning används till att tillverka tryckluft. • Tryckluftssystem används i 90% av alla fabriker i världen. • Sänkt kompressortryck med 1 bar motsvarar 7 % i sänkt energiförbrukning. • Sänkt kompressortryck med 1 bar motsvarar 13 % i mindre förluster. En kartering av läckage ger svar på potentiella besparingsmöjligheter och visst är det lockande att

Kategorier: Okategoriserade.

Trimma din panna med svavel!

Tester har visat att CO-halten kan minskas med 95 %, vilket innebär att även luftöverskottet i förbränningen kan reduceras med ökad verkningsgrad och minskade NOx-utsläpp som följd. EnviLoop erbjuder produkten EnviDoos® som är en doseringsutrustning med tillhörande programvara för optimal mikrodosering av svavel i din anläggning. Vi tillhandahåller även svavelgranulat av hög kvalitet.

Kategorier: Okategoriserade.

Ny statistikmodul till Readings!

Dashboards direktkopplade mot ert Readings! Det enda som behövs är en webbläsare, för så enkelt ska det vara. Nu kan du överblicka hela verksamheten och se hur anläggningen mår! För er med Readings ingår detta, och vi börjar uppdatera er direkt! Det finns många anledningar att skaffa Readings och börja integrera era befintliga system: • Spar administrativa timmar! • Sprid information internt. • Kvalitetssäkra data, rapportering och redovisning. • … och det är bara några anledningar! Från kråkfötter på papper till digitala protokoll som automatiskt presenteras på dina villkor!

Kategorier: Okategoriserade.

Nu släpper vi CombiLab 8.1!

Alla ni som har abonnemang kan givetvis genast ta del av nyheterna utan extra licenskostnad. Kontakta oss för hjälp med installation och för att erhålla en ny licensnyckel. Ett urval av nyheterna: • Modulen för kalibreringskontroll är integrerad. • Möjlighet att aktivera larmdefinitioner beroende på statussignaler, exempelvis att endast aktivera vissa larm då en viss panna är i drift. • Sökning/filtrering av kanaler i rapportdatabasen. • Möjlighet att initiera rapportöverföringar från externa program förbättrar rapportintegration. • Flikar i Viewer kan organiseras med dra och släpp. Kontakta oss för mer information.

Kategorier: Okategoriserade.

Ligg i framkant i den nya industriella revolutionen!

När Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, anordnade konferensen ”Digitalisera nu!” var EnviLoop där. Industriföretag gav oss tillvägagångssätt för att digitalisera verksamheter och hur det resulterat i ökad effektivitet och lönsamhet. Även framtida utmaningar diskuterades. Vi fick bekräftat att de tjänster och produkter vi tillhandahåller inom systemintegration och då främst programsviten CombiTool, är en viktig del i digitaliseringen av industriverksamheter framöver. Företag kraftsamlar, kontakta oss om vill du veta vilka möjligheter som finns för er verksamhet?

Kategorier: Okategoriserade.