Archives for Okategoriserade

Dags att ompröva ert hållbarhetsbesked!

Energimyndigheten har beslutat att samtliga företag som har ett hållbarhetsbesked ska få dessa omprövade. Krav på omprövning meddelas separat till respektive verksamhetsutövare, så håll utkik i inkorgen! Omprövningen innebär att ert kontrollsystem ska granskas av oberoende part och resultatet av granskningen ska sedan skickas in till Energimyndigheten för bedömning. Beslut om fortsatt gällande hållbarhetsbesked fattas därefter av Energimyndigheten om de anser att ni och er granskare uppfyller erforderliga krav. Viktigt är alltså att den granskare som ni väljer ska uppfylla ställda krav på oberoende och teknisk kompetens. Vi på EnviLoop kan hjälpa er att se över ert nuvarande kontrollsystem eller

Kategorier: Okategoriserade.

Upptäck mångsidigheten i CombiLab!

Visste du att ditt CombiLab-system kan rapportera mycket mer än miljövärden? Många använder Excel för att sammanställa diverse rapporter där indata kommer från många olika källor som exempelvis styrsystem, vågdator, analysresultat etc. Att manuellt registrera in alla dessa värden i Excel är både tidsödande och tråkigt och risken för att något fel smyger sig in är stor. Bättre att då använda potentialen i CombiLab för att samla in dessa värden automatiskt, vilket gör att ni kan lägga mer tid på att analysera resultaten. Kontakta oss om du vill veta mer om dessa möjligheter.  

Kategorier: Okategoriserade.

Kursschemat för våren 2018

Du vet väl om att vi på EnviLoop har en mängd intressanta och viktiga utbildningar att erbjuda? Du erhåller 25 % rabatt på anmälningsavgiften om du anmäler dig senast 19 januari. Detta erbjudande gäller alla våra utbildningar enligt ordinarie schema i Västerås. Varför inte börja med följande ”trestegsraket”? 13 februari Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning 14 februari Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet inkl. SFS 2013:252/253 och BAT 15 februari Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13

Kategorier: Okategoriserade.

Har ni koll på referensmaterialskoncentrationen enligt NFS 2016:13?

Enligt NFS 2016:13 ska koncentrationen på referensmaterialet (referensgasen) för NOX kontrollen vara inom det övre haltområdet vid normal drift. Detta för att kvalitetssäkra mätvärdena vid normal drift. Anses koncentrationen vara olämplig, t.ex. för hög, riskeras att mätvärdena måste räknas om enligt någon av ersättningsreglerna i likhet med ett mätbortfall. EnviLoop kan hjälpa er att ta reda på vilken koncentration som är lämplig för era anläggningsspecifika kontroller.

Kategorier: Okategoriserade.

Ny version av CombiLab klarar nya krav!

Den 8 januari släppte vi CombiLab version 8.2 med ovanligt många nyheter för att vara en subversion. Den viktigaste nyheten är, som vi aviserat tidigare, nya funktioner i Report SQL som klarar rapporteringen enligt de nya kraven ”Utökad efterlevnadsrapportering enligt IED” på anläggningar som förbränner avfall. Alla ni som har ett gällande abonnemang för CombiLab erhåller naturligtvis denna nya utgåva. Kontakta oss för en uppdaterad licensnyckel samt för eventuell hjälp med uppdateringen. Har ni inget abonnemang? Kontakta oss för information och prisuppgift så att ni också kan ta del av de nya funktionerna. Här är de viktigaste nyheterna i version

Kategorier: Okategoriserade.

Anmäl ändrad drift senast 15 januari!

Kravet gäller för anläggningar inom systemet för handel med utsläppsrätter och utebliven eller försenad rapportering följs av en sanktionsavgift. För anläggningar som till följ av en minskad produktion inte längre är berättigade till de utsläppsrätter de blivit tilldelade, är det viktigt att anmälan om delvis stängning är Naturvårdsverket tillhanda senast 15 januari. Försenad rapportering medför en sanktionsavgift på 50 000 SEK. För er som har haft en ökad produktion finns det möjlighet att ansöka om delvis återtagande, vilket kan ge er utsläppsrätter tillbaka. Rapportering av ändrad drift ska genomföras via ETS-portalen. Om ni tappat bort er bland alla intervall för ökning

Kategorier: Okategoriserade.

Rapporteringstider!

Nu när vi firat in det nya året 2018 är det dags att se tillbaka och sammanställa det år som har passerat. Som ni vet är det en mängd rapporter som ska färdigställas under de kommande månaderna, t.ex. NOx-deklaration, miljörapport, CO2-rapport och HBK-rapport. Har ni koll på alla siffror, deadlines och inloggningsuppgifter till respektive system? Vi har kunskapen, verktygen och resurserna för att stötta er i detta arbete, så tveka inte att höra av er!

Kategorier: Okategoriserade.