Posts by Admin

Möjligheterna med Readings!

I en verksamhet där ett flertal rutinmässiga arbetsuppgifter måste utföras kan det vara omständligt att hålla uppsikt på att uppgifterna utförs korrekt och att det dokumenteras på ett sätt som ger en bra överblick på vad som gjorts, när det gjorts och av vem. Om någonting i verksamheten inte fungerat så ska det vara enkelt att gå tillbaka i tiden för att undersöka orsaken. Det är något som vi på EnviLoop har tagit till oss och är därför vi har utvecklat CombiTool-modulen Readings som under året har börjat användas ute hos våra kunder. [white_space] Syftet med Readings är att förenkla,

Kategorier: Okategoriserade.

Dags att upphandla nu CO2-verifierare?

Många av er har säkert redan fått information om att Bureau Veritas Certification Sverige AB har blivit av med sin ackreditering från Swedac för att verifiera utsläpp av växthusgaser och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter. [white_space] Bureau Veritas kommer dock att fortsätta utföra dessa verifieringar med stöd av en ackreditering som utfärdats av det danska certifieringsorganet Danak. Detta innebär alltså att ni som har avtal med Bureau Veritas kan fortsätta att använda dem även för verifieringen av 2016 års utsläpp om ni vill. Men om ni istället väljer att anlita någon annan verifierare med Swedac-ackreditering är det hög tid att

Kategorier: Okategoriserade.

På gång inom miljölagstiftning

Som ni alla vet så är det mycket förändringar på gång inom den lagstiftning som styr drift och uppföljning av förbränningsanläggningar, såväl stora som små. Däremot så är det inte några ”snabba puckar” men den som har is i magen kommer att få en hel del spännande nyheter att sätta tänderna i under de kommande åren. Nyheter som också kommer att ställa mer och hårdare krav på förbränningsanläggningar ur ett miljötekniskt perspektiv. [white_space] Först ut bland nyheterna är troligtvis en omarbetad version av den författning som styr kontinuerlig mätning av kväveoxidutsläpp för NOX-pliktiga anläggningar samt jämförande mätning (för närvarande NFS

Kategorier: Okategoriserade.

Har ni förbättringsrapporterat?

För alla verksamheter som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter ställs krav på förbättringsrapportering. Syftet med detta är att kontrollera om det är möjligt och rimligt att byta till en bättre övervakningsmetod eller övervakningsnivå. Syftet är självklart att ställa krav på att verksamhetsutövarna följer upp sina utsläpp på bästa sätt. [white_space] Förbättringsrapporten ska vara inlämnad till Naturvårdsverket senast 30 juni så det är hög tid att ta tag i detta nu! [white_space] Det finns tre olika anledningar till att lämna in en förbättringsrapport, enligt följande: 1, Kvarstående avvikelser eller förbättringsförslag från verifieringen (observera att detta inte gäller för anläggningar

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop var på studiebesök i Tyskland!

I slutet av förra veckan besökte EnviLoop Tyskland och den intressanta huvudstaden Berlin. Det var några fullspäckade dagar där vi bland annat besökte Daniel Hultqvist på Vattenfallsägda HeizKraftwerk Reuter. Ett kraftvärmeverk som skiljde sig lite från de svenska verken genom att produktionen bestod av 2/3 el och endast 1/3 fjärrvärme. Tvärtemot vad vi gör här hemma i Sverige. Det blocket vi besökte bestod av två stora koleldade pannor. De använde sig även av ett kyltorn för att kyla bort fjärrvärmen, då behovet av värme inte är så stort. [white_space] Utöver det intressanta studiebesöket kunde vi ju inte missa att besöka

Kategorier: Okategoriserade.

CombiLab 8 är här!

Ni har väl inte missat att CombiLab 8 har kommit och möjligheten att teckna abonnemang! Mer information hittar ni här, se CombiLab 8 och abonnemang.

Kategorier: Okategoriserade.

Sista kurstillfällena för vårterminen!

Ni har väl inte missat att några kurstillfällen återstår av vårterminen. Än finns det möjlighet att anmäla sig till kurserna: • ”Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat” • ”Fortsättningskurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat” • ”Förbränningsteknik” • ”Gällande författningarna för stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) och förbränning av avfall (SFS 2013:253), samt standarden SS-EN 14181:2014”

Kategorier: Okategoriserade.

Energikartläggning av stora företag

EnviLoop AB erbjuder tjänster inom energikartläggning och effektivisering för både processindustri, energianläggningar och VA-anläggningar. Kartläggningen omfattar samtliga delar av bolagets verksamhet vilket innebär att såväl fastigheter, aktuell process som transporter kommer att omfattas. [toggle title=”Läs mer…”] EnviLoop bistår med kompetens och helhetsansvar för att genomföra en energikartläggning på beställarens anläggningar enligt lagen om energikartläggning i stora företag med certifierad energikartläggare eller om kunden så önskar genom att använda befintligt certifierat ledningssystem. Vår ambition med vår tjänst är att bidra till större förståelse och ett större engagemang att hitta energiförbrukare, energiförluster samt att bolagets egen personal verkligen tar sig an uppgiften

Kategorier: Okategoriserade.