Monthly Archives januari 2018

Fokus på process, inte på tidsödande myndighetsrapportering!

Fokus på process, inte på tidsödande myndighetsrapportering! Vet du om att även omfattande sammanställningar och myndighetsrapporter kan automatiseras med hjälp av ett riktigt rapportsystem? Ett riktigt rapportsystem lyfter och frigör tid och resurser genom att det bidrar till en effektivare hantering av data så att en bättre samordning uppnås mellan kunskapstriangelns olika skikt med särskilt fokus på att hjälpa er uppåt i triangelns skikt. För visst vill ni befinna er i de högre skikten? För att optimera arbetsprocessen vill vi befinna oss i de tre högsta lagren av kunskapstriangeln. Myndighetsrapportering, lagstiftning och kontroll tvingar många av oss att lägga alldeles

Kategorier: Okategoriserade.

Kurser i februari med spännande nyheter!

2018 -års kursprogram på EnviLoop drar igång med en spännande ”trestegsraket”. Du väljer själv om du vill delta på alla tre dagarna eller bara på en eller två, eftersom alla kurserna är fristående. 13 februari! Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning. Vi går igenom kravet på egenkontroll och den praktiska tillämpningen av detta, vilket är en elementär förutsättning för alla som bedriver eller är verksamma inom en miljöfarlig verksamhet. Under denna dag hinner vi även prata om den årliga miljörapporteringen som är en del av redovisningsformen för egenkontrollen samt om när det behövs ett tillstånd för att bedriva en miljöfarlig verksamhet och hur

Kategorier: Okategoriserade.

Energikartläggning i stora företag, etapp 2 – rapportering och utbildning!

Nu har rapporteringsmöjligheten för etapp två öppnat och stänger igen den 31 mars. Detta gäller er som valt att dela upp er energikartläggning i flera etapper och även för nya företag som omfattas av Lag 2014:266. Hur jobbar ni med er energieffektivisering? Vi på EnviLoop kan hjälpa er med både kartläggning och rapportering. För er som funderar på hur ni kan uppfylla kraven på kompetens ställda i STEMFS 2014:2 § 9, ni har väl inte missat att vi även håller en kurs inom energiteknik med inriktning mot kartläggning och effektivisering? Nästa kurstillfälle är den 13 mars, läs mer om kursen

Kategorier: Okategoriserade.

Dags att ompröva ert hållbarhetsbesked!

Energimyndigheten har beslutat att samtliga företag som har ett hållbarhetsbesked ska få dessa omprövade. Krav på omprövning meddelas separat till respektive verksamhetsutövare, så håll utkik i inkorgen! Omprövningen innebär att ert kontrollsystem ska granskas av oberoende part och resultatet av granskningen ska sedan skickas in till Energimyndigheten för bedömning. Beslut om fortsatt gällande hållbarhetsbesked fattas därefter av Energimyndigheten om de anser att ni och er granskare uppfyller erforderliga krav. Viktigt är alltså att den granskare som ni väljer ska uppfylla ställda krav på oberoende och teknisk kompetens. Vi på EnviLoop kan hjälpa er att se över ert nuvarande kontrollsystem eller

Kategorier: Okategoriserade.

Upptäck mångsidigheten i CombiLab!

Visste du att ditt CombiLab-system kan rapportera mycket mer än miljövärden? Många använder Excel för att sammanställa diverse rapporter där indata kommer från många olika källor som exempelvis styrsystem, vågdator, analysresultat etc. Att manuellt registrera in alla dessa värden i Excel är både tidsödande och tråkigt och risken för att något fel smyger sig in är stor. Bättre att då använda potentialen i CombiLab för att samla in dessa värden automatiskt, vilket gör att ni kan lägga mer tid på att analysera resultaten. Kontakta oss om du vill veta mer om dessa möjligheter.  

Kategorier: Okategoriserade.

Kursschemat för våren 2018

Du vet väl om att vi på EnviLoop har en mängd intressanta och viktiga utbildningar att erbjuda? Du erhåller 25 % rabatt på anmälningsavgiften om du anmäler dig senast 19 januari. Detta erbjudande gäller alla våra utbildningar enligt ordinarie schema i Västerås. Varför inte börja med följande ”trestegsraket”? 13 februari Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning 14 februari Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet inkl. SFS 2013:252/253 och BAT 15 februari Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13

Kategorier: Okategoriserade.

Har ni koll på referensmaterialskoncentrationen enligt NFS 2016:13?

Enligt NFS 2016:13 ska koncentrationen på referensmaterialet (referensgasen) för NOX kontrollen vara inom det övre haltområdet vid normal drift. Detta för att kvalitetssäkra mätvärdena vid normal drift. Anses koncentrationen vara olämplig, t.ex. för hög, riskeras att mätvärdena måste räknas om enligt någon av ersättningsreglerna i likhet med ett mätbortfall. EnviLoop kan hjälpa er att ta reda på vilken koncentration som är lämplig för era anläggningsspecifika kontroller.

Kategorier: Okategoriserade.

Ny version av CombiLab klarar nya krav!

Den 8 januari släppte vi CombiLab version 8.2 med ovanligt många nyheter för att vara en subversion. Den viktigaste nyheten är, som vi aviserat tidigare, nya funktioner i Report SQL som klarar rapporteringen enligt de nya kraven ”Utökad efterlevnadsrapportering enligt IED” på anläggningar som förbränner avfall. Alla ni som har ett gällande abonnemang för CombiLab erhåller naturligtvis denna nya utgåva. Kontakta oss för en uppdaterad licensnyckel samt för eventuell hjälp med uppdateringen. Har ni inget abonnemang? Kontakta oss för information och prisuppgift så att ni också kan ta del av de nya funktionerna. Här är de viktigaste nyheterna i version

Kategorier: Okategoriserade.

Anmäl ändrad drift senast 15 januari!

Kravet gäller för anläggningar inom systemet för handel med utsläppsrätter och utebliven eller försenad rapportering följs av en sanktionsavgift. För anläggningar som till följ av en minskad produktion inte längre är berättigade till de utsläppsrätter de blivit tilldelade, är det viktigt att anmälan om delvis stängning är Naturvårdsverket tillhanda senast 15 januari. Försenad rapportering medför en sanktionsavgift på 50 000 SEK. För er som har haft en ökad produktion finns det möjlighet att ansöka om delvis återtagande, vilket kan ge er utsläppsrätter tillbaka. Rapportering av ändrad drift ska genomföras via ETS-portalen. Om ni tappat bort er bland alla intervall för ökning

Kategorier: Okategoriserade.

Rapporteringstider!

Nu när vi firat in det nya året 2018 är det dags att se tillbaka och sammanställa det år som har passerat. Som ni vet är det en mängd rapporter som ska färdigställas under de kommande månaderna, t.ex. NOx-deklaration, miljörapport, CO2-rapport och HBK-rapport. Har ni koll på alla siffror, deadlines och inloggningsuppgifter till respektive system? Vi har kunskapen, verktygen och resurserna för att stötta er i detta arbete, så tveka inte att höra av er!

Kategorier: Okategoriserade.