Monthly Archives april 2017

Trevlig nätverksträff!

Vi på EnviLoop tackar för att vi igår fick medverka och ta del av många intressanta frågor under VA-Sydnärkesträffen! Det bjöds på föredrag om hur olika aktörer arbetar inom VA-branschen, det kommande Vätternprojektet samt hur förbränning av avloppsslam kan vara ett avsättningsalternativ i framtiden. Vi tackar Sonny Larsson vid Askersund kommun för en väl organiserad dag.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoops utbildningspaket

EnviLoop erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar inom förbränning, vatten- och energiteknik, systemteknik, och miljöjuridik. Nu erbjuder vi er ett nytt ”utbildningspaket” som ger er chansen att ta del av aktuella och anpassade utbildningar till fördelaktiga priser, hos oss eller hos er, ni väljer! Vi bygger våra utbildningar dels på vår akademiska bakgrund och dels på vår gedigna erfarenhet från många års konsultande inom de berörda branscherna. Vi har även tät kontakt med de myndigheter som sätter ramarna för verksamhetsutövarna i Sverige och Europa, samtidigt som vi håller oss uppdaterade om ny teknik samt de ”trender” som påverkar

Kategorier: Okategoriserade.

Snart träder den nya NOx-föreskriften i kraft

Vi har tidigare flaggat för att Naturvårdsverket arbetat fram en ny föreskrift angående mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Den nya föreskriften som fått beteckningen NFS 2016:13 publicerades 1 februari 2017 och gäller skarpt för samtliga NOX-pliktiga anläggningar från och med 1 juli 2017. Här följer vår kortfattade och generella sammanställning av de möjligheter och utmaningar som den nya föreskriften medför, samt våra tips om hur ni bäst förbereder er införs ikraftträdandet av de nya kraven. Ökade krav på egenkontroll Kravet på kontroll och kalibrering av er egen mätutrustning skärps i och med ikraftträdandet av NFS 2016:3.

Kategorier: Okategoriserade.

Krock mellan IED och MCP?

Att det är mycket på gång med avseende på utsläppsreglering för förbränningsanläggningar vet ni säkert redan, bl.a. kommer det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) ta allt mer plats framöver och BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar väntas bli tuffa. Vi har uppmärksammat att gränsdragningen mellan IED och MCP inte alltid är så tydlig, nämnas kan exempelvis oklarheterna som föreligger för er som valt att klassa ner någon panna för att få en lägre installerad tillförd effekt. Kan en anläggning omfattas av både IED och MCP? På förekommen anledning har vi på EnviLoop ställt ett antal frågor till Naturvårdsverket ang. införandet av

Kategorier: Okategoriserade.