Monthly Archives februari 2017

Hur går det med miljörapporten?

Senast 31 mars ska verksamhetsår 2016 avrapporteras via den årliga miljörapporten i SMP. Under slutet av år 2016 publicerades en ny föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8) som trädde i kraft 1 januari 2017. Observera dock att den föreskriften ska tillämpas först nästa år, d.v.s. vid avrapportering av år 2017 och vid aktuell rapportering för år 2016 är det fortfarande den gamla föreskriften (NFS 2006:9) som gäller. Men även nu finns lite nyheter att ta hänsyn till, ex. ska ni som bedriver stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252 lämna betydligt mer utförlig information jämfört med tidigare år om hur väl ni efterlever

Kategorier: Okategoriserade.

Workshop, kurs och exjobbspresentation!

Med anledning av den kommande rapporteringen av energikartläggningar som genomförts med avseende på lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag så anordnade Energimyndigheten under vecka 4 en workshop på Scandic Angelais i Stockholm. Under workshopen informerade representanter från Energimyndigheten om vad som ska rapporteras senast den 31 mars samt hur själva rapporteringsprocessen ska gå till. Representanter för EnviLoop var självklart på plats för att ta del av informationen samt för att utbyta erfarenheter med andra energikartläggare. Med på workshopen fanns även representanter från certifieringsorganet Kiwa som berättade om hur certifieringsprocessen går till för att bli certifierad energikartläggare. Det blev en

Kategorier: Okategoriserade.